do filii w Gli­ni­ku Pol­skim GBP w Tar­now­cu dzie­ci z przed­szko­la przy Nie­pu­blicz­nym Zespo­le Szkół z Gli­ni­ka Pol­skie­go . 

Czte­ry motyl­ki”.

Na zakoń­cze­nie zajęć przed­szko­la­ki wyko­na­ły pięk­ne pra­ce pla­stycz­ne

M. For­tu­na

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *