Pod­su­mo­wa­nie Mlecz­nej Kanap­ki

Strzy­żów Tar­no­wiec
Licz­ba pla­có­wek 8 3
Licz­ba miesz­kań­ców (w przy­bli­że­niu) 21 tys. 9 tys.
Licz­ba czy­tel­ni­ków (w przy­bli­że­niu) 3300 1100
Odda­nych gło­sów 67148 29063
Gło­sów odda­nych dzien­nie (śred­nio) 2315 1002

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *