O FINAN­SACHBIBLIO­TE­CEEDY­CJA IVSPO­TKA­NIE I

Jak wia­do­mo, nasza biblio­te­ka zna­la­zła się wśród 98 pla­có­wek zakwa­li­fi­ko­wa­nych do pro­jek­tu w IV edy­cji pro­gra­mu O finan­sach… w biblio­te­ce”. Tar­now­ska biblio­te­ka już po raz trze­ci bie­rze udział w pro­jek­cie.

(FRSI)

17 mar­ca odby­ło się pierw­sze szko­le­nie. Foto­re­la­cja ze szko­le­nia poni­żej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *