Godzi­ny kodo­wa­nia

W tym roku będzie­my uczyć kodo­wa­nia z:

Przy­pro­wadź­cie swo­je wnu­ki, dzie­ci, rodzi­ców i dziad­ków. Każ­dy uczest­nik otrzy­ma duplom ukoń­cze­nia kur­su kodo­wa­nia.

Zapra­sza­my.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *