Kodo­wa­nie w biblio­te­ce

GBP w Tar­now­cu orga­ni­zu­je od grud­nia zaję­cia z kodo­wa­nia. 1 grud­nia gru­pa dzie­ci kodo­wa­ła posta­cie z fil­mu Star Wars. W tygo­dniu od 410 grud­nia dzie­ci samo­dziel­nie bra­ły udział w akcji Tydzień Kodo­wa­nia oraz w ramach pro­jek­tu Klu­bu Kodo­wa­nia.

2016 r. w ramach pro­jek­tu

3 zesta­wy edu­ka­cyj­ne: Lego WeDo 2.0, Lofi­ro­bot oraz VEX IQ oraz kom­pu­ter. P

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *