Podzię­ko­wa­nie za czy­ta­nie

Dzię­ku­je­my uczest­ni­kom czy­ta­nia i mamy nadzie­ję, że w roku rów­nież w następ­nym roku biblio­te­ka weź­mie udział w corocz­nej akcji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *