Cza­ro­dziej­skich chwil, cie­płej, rodzin­nej atmos­fe­ry,

uśmie­chów, zdro­wia, pysz­no­ści na sto­le,

cudow­nych pre­zen­tów, speł­nie­nia marzeń,

wyjąt­ko­we­go Syl­we­stra i wszyst­kie­go, co naj­lep­sze w 2018 Roku.

Życzą:

Dyrek­tor i Pra­cow­ni­cy Biblio­te­ki w Tar­now­cu

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *