Życze­nia

Cza­ro­dziej­skich chwil, cie­płej, rodzin­nej atmos­fe­ry,

uśmie­chów, zdro­wia, pysz­no­ści na sto­le,

cudow­nych pre­zen­tów, speł­nie­nia marzeń,

Dyrek­tor i Pra­cow­ni­cy Biblio­te­ki w Tar­now­cu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *