W kolej­nych zaję­ciach z kodo­wa­nia w biblio­te­ce, któ­re odby­ły się 19 stycz­nia, mło­dzież bawi­ła” się kloc­ka­mi Lego. Wyni­kiem pra­cy z kloc­ka­mi były dwa, poru­sza­ją­ce się i zapro­gra­mo­wa­ne robo­ty.

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *