W biblio­te­ce w Tar­now­cu przy­go­to­wa­na jest wysta­wa ksią­żek Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza znaj­du­ją­cych się w naszych zbio­rach. Wysta­wę będzie moż­na zwie­dzać do koń­ca maja br.

ce49f-henryk_sienkiewicz_z_rokiem_

Gazet­ka poświę­co­na auto­ro­wi i rocz­ny będzie widocz­na na tabli­cy cały rok.

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *