Zosta­ło pół­to­ra mie­sią­ce do deba­ty lokal­nej, któ­ra w tym roku odbę­dzie się rów­nież w Tar­now­cu. Nasze hasło? Roz­wi­ja­my skrzy­dła Pol­ski lokal­nej”! Jeste­ście z nami? Zapisz­cie się się udzia­łu w deba­cie. Czas: poło­wa mar­ca. Szcze­gó­ły w Biblio­te­ce w Tar­now­cu.

2016-04-01

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *