Już po raz trze­ci spo­tka­li się uczest­ni­cy szko­le­nia przy­go­to­wa­ne­go w ramach czwar­tej edy­cji pro­jek­tu O finan­sach w Biblio­te­ce”. Reali­zo­wa­ne były kolej­ne tema­ty modu­łu.

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *