Życze­nia na Świę­ta Wiel­ka­noc­ne

Pogod­nych i rado­snych Świąt Wiel­ka­noc­nych,
cie­płej atmos­fe­ry pod­czas przy­go­to­wań do śnia­da­nia,
miłych spo­tkań w rodzin­nym gro­nie
oraz mokre­go ponie­dział­ku

życzy dyrek­tor Wacław Koz­drój
oraz pra­cow­ni­cy
Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tar­now­cu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *