Boże Naro­dze­nie — życze­nia

Pomó­dl­my się w Noc Betle­jem­ską

Ks. Jan Twar­dow­ski

Pomó­dl­my się w Noc Betle­jem­ską,
w Noc Szczę­śli­we­go Roz­wią­za­nia,
by wszyst­ko się nam roz­pla­ta­ło,
węzły, kon­flik­ty, powi­kła­nia.

Oby się wszyst­kie trud­ne spra­wy
poroz­krę­ca­ły jak supeł­ki,
wła­sne ambi­cje i ura­zy
zaczę­ły śmie­szyć jak kukieł­ki.

Oby w nas paskud­ne jędze
poza­mie­nia­ły się w owiecz­ki,
a w oczach mądre łzy sta­nę­ły
jak na cho­in­ce barw­nej świecz­ki.

Niech anioł podrze każ­dy dra­mat
aż do roz­dzia­łu ostat­nie­go,
i niech nastra­szy każ­dy smu­tek,
tak jak gory­la nie­mą­dre­go.

Aby się wszyst­ko upro­ści­ło -
było zwy­czaj­ne — pro­ste sobie -
by szpak pstro­ka­ty, zagry­pio­ny,
fikał kozioł­ki nam na gro­bie.

Aby wąt­pią­cy się roz­pła­kał
na cud cze­ka­jąc w swej kolej­ce,
a Mat­ka Boska — cichych, ufnych -
na zawsze wzię­ła w swo­je ręce.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *