Nowi mali czy­tel­ni­cy

Kolej­na gru­pa czy­tel­ni­ków 36 lat zapi­sa­ła się do biblio­te­ki w Tar­now­cu i Łub­nie Szla­chec­kim. Otrzy­mu­ją od nas książ­ki z Insty­tu­tu Książ­ki w ramach akcji Mała Książ­ka Wiel­ki Czło­wiek”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *