NOC­NA BIBLIO­TE­KATAR­NOW­CU

W mię­dzy­cza­sie do biblio­te­ki cich­cem weszła następ­na grup­ka mło­dzie­ży. Oni zapra­gnę­li grać w tę noc w gry plan­szo­we przy­nie­sio­ne przez sie­bie. Tym razem była to gra Magia i Miecz”.

Po prze­rwie wzno­wi­li­śmy pro­jek­cję fil­mu. Bar­dzo spodo­bał się uczest­ni­kom.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *