III Biblio­tecz­ny Tur­niej FIFA 15 zosta­nie roze­gra­ny w naj­bliż­szym tygo­dniu (1617 sierp­nia 2016 r.) w Gmin­nej Biblio­te­ce Publicz­nej w Tar­now­cu. Począ­tek w ponie­dzia­łek o godz. 9:00.

Zain­te­re­so­wa­nych wzię­ciem udzia­łu w tur­nie­ju pro­si­my o zgła­sza­nie się w Biblio­te­ce w Tar­now­cu lub do Adria­na.

fifa

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *