NARO­DO­WE CZY­TA­NIE 2016

Quo vadis” Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza, któ­rej pierw­sze wyda­nie uka­za­ło się w Kra­ko­wie w 1896 r.

Nasza pla­ców­ka rów­nież zgło­si­ła się do tej ogól­no­pol­skiej akcji. Czy­ta­nie w tar­no­wiec­kiej biblio­te­ce roz­pocz­nie­my 3 wrze­śnia o godz. 10.00

LINK DO STRO­NY KAN­CE­LA­RII PRE­ZY­DEN­TA

Web

quo_vadis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *