Trze­ci biblio­tecz­ny tur­niej FIFA w Tar­now­cu roz­po­czę­ty. Dzi­siaj odby­ły się roz­gryw­ki eli­mi­na­cyj­ne. Gra toczy­ła się od godz. 9:00 do 15:30.

Pół­fi­na­ły i fina­ły w śro­dę. Moż­na przyjść poki­bi­co­wać.

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *