NARO­DO­WE CZY­TA­NIEQUO VADIS

plakat_A5

Naro­do­we Czy­ta­nie Quo vadis” w Tar­now­cu odbę­dzie się 3 wrze­śnia (sobo­ta) w godz. 10:0012:00 na przed­pro­żu biblio­te­ki (budy­nek GOK w Tar­now­cu).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *