Przed biblio­te­ką w Tar­now­cu, 3 wrze­śnia 2016 r. odby­ło się czy­ta­nie frag­men­tów powie­ści Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza Quo vadis”. Przy­szli pod biblio­te­kę wier­ni czy­tel­ni­cy by posłu­chać i czy­tać to wspa­nia­łe dzie­ło. Oto rela­cja zdję­cio­wa i fil­mo­wa.

Zapra­sza­my do czy­ta­nia za rok.

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *