Gdy nadej­dą świę­ta

niech nadzie­ja i radość poja­wią się w Waszych domach,

a Wiel­ka­noc przy­nie­sie pomyśl­ność, szczę­ście

i spo­kój każ­de­go dnia.

Naj­ser­decz­niej­sze życze­nia skła­da­ją pra­cow­ni­cy biblio­te­ki

Kategorie: Aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *