GODZI­NY OTWAR­CIA

TAR­NO­WIEC F101 PONIE­DZIA­ŁEK 8:0016:00

WTO­REK 8:0016:00

ŚRO­DA 8:0016:00

CZWAR­TEK9:0017:00

PIĄ­TEK 9:0017:00

SOBO­TA, NIE­DZIE­LANIE­CZYN­NE


ŁUB­NO SZLA­CHEC­KIE F103 PONIE­DZIA­ŁEK 8:0016:00

WTO­REK NIE­CZYN­NE

ŚRO­DA 8:0016:00

CZWAR­TEK9:0017:00

PIĄ­TEK NIE­CZYN­NE

SOBO­TA, NIE­DZIE­LANIE­CZYN­NE

GLI­NIK POL­SKI F102 PONIE­DZIA­ŁEK NIE­CZYN­NE

WTO­REK 8:0016:00

ŚRO­DA 8:0016:00

CZWAR­TEKNIE­CZYN­NE

PIĄ­TEK 10:0018:00

SOBO­TA, NIE­DZIE­LANIE­CZYN­NE